Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1600843

BŁĘKITNY NASZYJNIK ROSSONÓW

Prezentacja szlaku

Błękitny Naszyjnik Rossonów to pilotażowy projekt zielonych szlaków na Białorusi, który łączy dwa rezerwaty przyrody - Krasnyj Bor i Sinsza. Szlak przeznaczony jest dla turystyki niezmotoryzowanej, podróżować po nim można na rowerze, konno, kajakiem lub na nartach biegowych. Oś główna szlaku łączy się z lokalnymi trasami pieszymi. Podróżując szlakiem można poznać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Regionu Rossońskiego. Oś główna szlaku, pierścień o długości ok. 200 km, ma następujący przebieg: Rossony – Kljasticy- Sokoliszcze – Kulnewo – Jankowicze – Mezno – Krasnopolje – Ukleenkа – Zaborje – Gorbaczewo - Rossony.

Region Rossoński dysponuje wspaniałymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi. Działają tu też liczne inicjatywy ekoturystyczne, angażujące społeczność lokalną, które umożliwiają turystom poznanie atrakcji tych terenów.

 

 

 

 

 

 

Główne atrakcje turystyczne i ważniejsze miejscowości wzdłuż szlaku (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe itd.):

 • Rezerwat krajobrazu Krasnyj Bor – kompleks leśny i mokradła, obszar naturalny o znaczeniu narodowym;
 • Kulnewo – miejsce urodzenia generała J. Kulnewa, bohatera wojny w 1812r.;
 • Rezerwat Siszna i znajdujące się w nim naturalne siedliska dzikich zwierząt i ptaków stanowią atrakcję dla amatorów fotografowania przyrody;
 • Wizyta w mieście Rossony, zwiedzanie parku, Muzeum Wojny, zabytkowego kościoła Sviato-Woznesenskaja (1879); zagroda Glasko (1900), lasy państwowe „Rossonski Leszoz”;
 • Rezerwat żurawiny „Fomino”;
 • Muzeum wsi Jankowicze w miejscowości Mezno;
 • Twierdza „Sokol” związana z zamkiem Sokolinskim z roku 1579;
 • Muzeum Wojny z 1812r. i II Wojny Światowej w szkole średniej w Kljasticy;
 • Muzeum pamięci partyzantów w miejscowości Rownoe Pole;
 • Zagroda Borodulkina – ośrodek rekreacyjny nad uzdrowiskowym jeziorem Beloe;
 • Wieś Trodowicze, gdzie znajduje się zagroda Franciska Skoriny,
 • „Mała Ojczyzna” białoruskiego i polskiego poety Jana Borszczewskiego nad jeziorem Neszczedro.

Doroczny Festiwal Turystyki Wiejskiej „Zaborskij Fest”: Najważniejsze wydarzenie związane z turystyką wiejską, bogaty program artystyczny, jarmark produktów lokalnych. Koordynator: Aleksandr Kroll, członek Organizacji Społecznej „Agro i Ekoturystyka”, Zaborje

Albrehtowo, Festyn „Dobre Światło Rodzin”:

Festyn poświęcony lokalnej historii, w trakcie którego można poznać dzieje najciekawszych rodów z okolic Albrehtowa.

Okręgowy festiwal folklorystyczny w Jankowiczach

Okręgowy festiwal młodzieży w Seljawszczinie

Tradycyjny festiwal w Kljasticy:

Lokalne potrawy domowej roboty, konkursy i zabawa.

Okręgowe Dożynki:

Organizowane w miejscowości Krasnopolje, aby uczcić najlepszych hodowców zboża. Towarzyszą im koncerty i jarmark.

Zwiedzanie leśnej pasieki w Jankowiczach:

Zwiedzanie pasieki połączone z degustacją różnych rodzajów miodu.

Zwiedzanie szkolnego muzeum ekologicznego w Krasnopolju:

Regionalny ośrodek eksperymentalny edukacji ekologicznej.

Jazda konna w Krasnopolju:

Lekcje jazdy konnej, jeździectwo rekreacyjne (A.W. Matsulewicz ).

„Krynica” w Jankowiczach:

Koncerty grupy folklorystycznej „Krynica”, degustacja tradycyjnych potraw białoruskich.

Z przeszłości do przyszłości:

Lokalne folklorystyczne pieśni i tańce w aranżacji współczesnych kompozytorów białoruskich.: Rossony, grupa wokalno-choreograficzna “Swjatica”.Rossony, grupa młodzieżowa “Nadezda”Inscenizacje tradycyjnych ceremonii i zwyczajów z okręgu Rossony: Biriuzowo, Wiejski Ośrodek Kultury, grupa folklorystyczna Lokalne etnograficzne grupy teatralne: Kljasticy, Wiejski Ośrodek Kultury, grupa folklorystyczna Krasnopolje, Wiejski Ośrodek Kultury, grupa folklorystyczna Zaborje, Wiejski Ośrodek Kultury, grupa folklorystyczna.

Ogólna charakterystyka szlaku:

Oś główna szlaku (pierścień o długości ok. 200 km):

Rossony – Kljasticy- Sokoliszcze – Kulnewo – Jankowicze – Mezno – Krasnopolje – Ukleenkа – Zaborje – Gorbaczewo - Rossony

Po szlaku można poruszać się na rowerze, konno lub powozami.

Szlak oznakowany jest na zielono.

Pętle lokalne są oznakowane na niebiesko.

 

Pętle lokalne:

 • Rezerwat krajobrazu Krasnyj Bor – kompleks leśny i mokradła, obszar naturalny o znaczeniu narodowym;
 • Kulnewo – miejsce urodzenia generała J. Kulnewa, bohatera wojny w 1812r.;
 • Rezerwat Siszna i znajdujące się w nim naturalne siedliska dzikich zwierząt i ptaków stanowią atrakcję dla amatorów fotografowania przyrody;
 • Wizyta w mieście Rossony, zwiedzanie parku, Muzeum Wojny, zabytkowego kościoła Sviato-Woznesenskaja (1879); zagroda Glasko (1900), lasy państwowe „Rossonski Leszoz”;
 • Rezerwat żurawiny „Fomino”;
 • Muzeum wsi Jankowicze w miejscowości Mezno;
 • Twierdza „Sokol” związana z zamkiem Sokolinskim z roku 1579;
 • Muzeum Wojny z 1812r. i II Wojny Światowej w szkole średniej w Kljasticy;
 • Muzeum pamięci partyzantów w miejscowości Rownoe Pole;
 • Zagroda Borodulkina – ośrodek rekreacyjny nad uzdrowiskowym jeziorem Beloe;
 • Wieś Trodowicze, gdzie znajduje się zagroda Franciska Skoriny,
 • „Mała Ojczyzna” białoruskiego i polskiego poety Jana Borszczewskiego nad jeziorem Neszczedro.

Długość: 200 km


Nawierzchnia:

drogi leśne i polne – 20%

wały przeciwpowodziowe - 60%

drogi asfaltowe o niskim natężeniu ruchu - 20%

Główni użytkownicy: rowerzyści, turystyka piesza, kajakarstwo

Dostępność innych środków transportu (możliwość poruszania się po szlaku lub dojazdu do niego środkami komunikacji publicznej): lokalne połączenia autobusowe do Połocka, a następnie do Rossonów. Noclegi - w gospodarstwach agroturystycznych

Przydatne strony www: www.ruralbelarus.by, www.holiday.by

 

Dostępne mapy i przewodniki:


„Zielone Szlaki na Białorusi” – katalog i broszura zawierające opisy szlaków oraz lokalnych atrakcji turystycznych (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe) - dostępne w języku rosyjskim.

 

Kontakt z organizacją zarządzającą szlakiem

Ała Choreń - Koordynatorka szlaku, właścicielka gospodarstwa gościnnego „Choreń“, Kljasticy, Region Rossoński, prowincja Witebsk, Białoruś

tel. + 37 2159 24343

Aleksander Kroll – Koordynator szlaku, właściciel gospodarstwa gościnnego „Krolowa Chata“, Zaborje, Region Rossoński, prowincja Witebsk, Białoruś

tel. + 37 2159 25710

e-mail: krolova-hata@tut.by

Stowarzyszenie „Agro i Ekoturystyka”:

ul. Dunina-Marcinkewicza 6, Mińsk, Białoruś

tel. + 37 517 2510076, + 37 517 2522781

www.ruralbelarus.by

 


Galeria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne