Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1600840

ZIELONY SZLAK NOWA HUTA - DŁUBNIA

Kraków - Nowa Huta

Prezentacja szlaku

Szlak jest tematyczną, miejską pętlą lokalną Bursztynowego Szlaku. Znajduje się we wschodniej części Krakowa – Nowej Hucie. Główną oś „Zielonego Szlaku Nowa Huta – Dłubnia” tworzą trzy rowerowe pętle tematyczne o łącznej długości 32 km (oznaczone kolorami zielonym, czerwonym i czarnym), łączące zabytki związane z historią Nowej Huty, ostoje przyrody, tereny zielone, parki i miejsca rekreacyjne oraz lokalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego realizowane przez mieszkańców i miłośników dzielnicy. Szlak umożliwia poznanie dziejów tej ciekawej części Krakowa od czasów prehistorycznych, które pamięta np. Kopiec Wandy, po czasy współczesne, związane z tworzeniem wielkiego miasta przemysłowego oraz jego architekturą i sztuką socrealistyczną. Na szlaku odkryć można ślady po średniowiecznych drogach handlowych a także poznać początki rozwoju cywilizacyjnego regionu z Klasztorem Cystersów w Mogile. Są tu też pamiątki dziedzictwa przemysłowego opowiadające historię rozkwitu przemysłu metalurgicznego z pierwszą Hutą Miedzi na terenie wsi Mogiła utworzoną w XV wieku. Wędrując trasami Nowej Huty –Dłubni odnajdziemy pozostałości po dawnych folwarkach szlacheckich i zespołach dworskich, drewniane kościółki i kapliczki przydrożne oraz dziewiętnastowieczne forty austriackie włączone do „Twierdzy Kraków”.

Pętla „Dłubni”, oznaczona kolorem zielonym, związana jest z obszarem w pobliżu rzeki Dłubni – dopływu Wisły, która w końcowym swoim odcinku przepływa przez Nową Hutę. Szlak wiedzie głównie przez tereny zielone – Lasek Mogilski i zadrzewiony obszar nad rzeką. Na pętli znajdują się najstarsze zabytki Nowej Huty – Kopiec Wandy, klasztor Cystersów, dworek największego malarza Polski - Jana Matejki.

Pętla „Starej Nowej Huty”, oznaczona kolorem czerwonym, biegnie przez zurbanizowaną część Nowej Huty, ale jej najstarszą część, o nieco ponad 50-letniej historii, która ze względu na swoją unikalną w skali światowej architekturę socrealistyczną jest objęta ochroną konserwatorską. Na Szlaku znajdują się też pamiątki walki o demokrację w Polsce.

Pętla „Szlaku Twierdzy”, oznaczona kolorem czarnym, jest w dużej mierze tożsama z fragmentem w Nowej Hucie szlaku pieszo-rowerowego w Krakowie, biegnącym wzdłuż dawnych, austriackich fortyfikacji Krakowa.

Wzdłuż szlaku i także w innych miejscach w Nowej Hucie ustawionych jest ponad 20 tablic informacyjnych. Przy XVI Liceum Ogólnokształcącym, którego młodzież zainicjowała utworzenie szlaku i w rejonie Placu Centralnego Nowej Huty znajdują się punkty wypoczynkowe.

Jest to partnerski projekt Forum dla Nowej Huty – nieformalnej koalicji partnerów z różnych sektorów na rzecz zrównoważonego rozwoju Nowej Huty. Liderem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Głównymi partnerami są też Urząd Miasta Krakowa, Elektrociepłownia Kraków, XVI Liceum Ogólnokształcące, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Oddział PTTK w Krakowie.

Główne atrakcje turystyczne na szlaku

Zabytki Krakowa – Nowej Huty:

  • Architektura socrealistyczna centrum Nowej Huty i budynków Centrum Administracyjnego oddziału huty Mittal Steel w Krakowie
  • Kopiec Wandy
  • Klasztor Cysterów z XIII w.
  • Kościoły drewniane św. Bartłomieja w Mogile i kościół w Krzesławicach
  • Dworek Jana Matejki
  • Kościół Arka Pana
  • Forty w Krzesławicach i w Grębałowie wraz z pomnikami ku czci zabitych ofiar

Ogólna charakterystyka szlaku

- Długość – 32 km

- Nawierzchnia różna, w większości asfaltowa, ale i drogi polne

30 % ścieżki rowerowe

10 % drogi polne i leśne

60% drogi samochodowe o niskim natężeniu ruchu

- Główni użytkownicy – rowerzyści. W ofercie szlaku jest także możliwość przepłynięcia łódką po Wiśle z centrum Krakowa (Wawel) do Nowej Huty (Yacht Club) oraz wycieczki konne wzdłuż Dłubni (stadnina koni „Pegaz”)

- Możliwości częściowego poruszania się po szlaku lub dojazdu do niego środkami komunikacji publicznej – swobodny dojazd komunikacją miejską z centrum Krakowa; dojazd koleją tylko do Dworca Głównego w Krakowie oddalonego o 12 km.

Dostępne mapy i przewodniki oraz w jakich językach

Przewodnik „Nowa Huta“ („Krakow’s Nowa Huta“), Maciej Miezian, Wyd. Bezdroża, Kraków 2002 (wersja polska i angielska) Ulotki informacyjne z mapą - schematem szlaku

Kontakt do Koordynatora szlaku

Grupa Partnerska Forum dla Nowej Huty
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Biuro Lokalne „Nowa Huta”
Centrum B9, 31-928 Kraków

tel. (12) 685 59 00
e-mail:
forum_nh@interia.pl www.forumnh.w.pl
Galeria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne