Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1600862

SZLAK NIEMNA

Prezentacja szlaku

Szlak Niemna to szlak oparty na koncepcji zielonych szlaków greenways. Trasa stanowi pętlę o długości ok. 10 km. Szlak zaczyna się w Dokudowie w regionie lidskim, zabytkowej miejscowości, o której pierwsze wzmianki pochodzą z kronik z 1392r., skąd prowadzi do rzeki Niemen, a następnie wraca do Dokudowa. Niemen to rzeka o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Białorusi. Rzeka posiada wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, a jej nadbrzeżne łąki i lasy stanowią inspirację dla białoruskich artystów i poetów.

Szlak Niemna udostępnia liczne atrakcje związane z przyrodniczym i historycznym dziedzictwem regionu lidskiego. Korzystać z niego mogą nie tylko turyści w celach rekreacyjnych, ale również służy edukacji ekologicznej i naukowym badaniom. Istnieje możliwość rozwoju szlaku wzdłuż rzeki Niemen, tak, aby możne było nim dotrzeć do kolejnych obiektów, atrakcyjnych z uwagi na swoje walory przyrodnicze, historyczne lub kulturowe.

Główne atrakcje turystyczne i ważniejsze miejscowości wzdłuż szlaku (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe)

 • Swiato-Rozdestwo-Bogorodickaja cerkiew w Dokudowie zbudowana w stylu rosyjskim w latach 1865-1867;
 • Żeremia i naturalne siedliska bobrów;
 • Bunkry z czasów I Wojny Światowej (1914 – 1918);
 • Stanowiska archeologiczne – osada Ponemanje, “Seliszcze od IX do XII w.”;
 • Lokalne muzeum historyczno-folklorystyczne w szkole średniej w Dokudowie;
 • Gospodarstwo agroturystyczne “Nad Nemanom”;
 • Wycieczka do Lidy, historycznego centrum regionu, z zabytkowym zamkiem;
 • Spływ po Niemnie;
 • Gospodarstwo agroturystyczne “Dokudowo” z kolekcją zabytkowych przedmiotów codziennego użytku, dwa programy edukacyjne: “Szlakiem chleba” i “Od szarego płótna do białych ręczników”;
 • Wycieczka powozem wzdłuż Niemna;
 • Święto ludowe “Kupalje”;
 • Rezerwat przyrody „Dokudowskij“;
 • Pomnik poświęcony pamięci bohaterów II Wojny Światowej.

Ogólna charakterystyka szlaku

Oś główna szlaku to pętla o długości ok. 10 km wokół miejscowości Dokudowo, przeznaczona dla turystów pieszych, oraz częściowo przystosowany dla rowerzystów i powozów konnych. Szlak oznakowany jest na zielono.

Trasy lokalne oznakowane są na niebiesko.

Trasy lokalne:

 • Gospodarstwo agroturystyczne “Nad Nemanom”;
 • Wycieczka do Lidy, historycznego centrum regionu, z zabytkowym zamkiem;
 • Spływ po Niemnie;
 • Wycieczka powozem wzdłuż Niemna.

- Długość 10 km

- Nawierzchnia

Drogi leśne i polne – 90 %

Drogi asfaltowe o niskim natężeniu ruchu – 10 %

- Główni użytkownicy – rowerzyści, turystyka piesza, kajakarstwo

- Dostępność innych środków transportu (możliwość poruszania się po szlaku lub dojazdu do niego środkami komunikacji publicznej:

lokalne połączenia autobusowe do Lidy, następnie do Berezowki, dalej połączenie kolejowe do Baranowiczów. Noclegi - w gospodarstwach agroturystycznych.

Przydatne strony www: www.ruralbelarus.by, http://www.holiday.by

Dostępne mapy i przewodniki

„Zielone Szlaki na Białorusi” – katalog i broszura zawierające opisy szlaków oraz lokalnych atrakcji turystycznych (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe) - dostępne w języku rosyjskim.

Kontakt z organizacją zarządzającą szlakiem

Jurij Ogarko – Koordynator Szlaku, właściciel gospodarstwa gościnnego „Dokudowo“, Dokudowo, Region Lidski, prowincja Grodno, Białoruś

tel. +37 801561 78240

e-mail: info@ruralbelarus.by

Organizacja Społeczna „Agro i Ekoturystyka”, ul. Dunina-Marcinkiewicza 6, Mińsk, Białoruś

tel. + 37 517 2510076, + 37 517 2522781

www.ruralbelarus.by


Galeria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne