Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1699979

Sieć Greenways w Europie Środkowo-Wschodniej

Do środkowo-wschodnioeuropejskiej sieci Greenways należą:

Program Central & Eastern European Greenways


Program Zielonych Szlaków – Greenways pn. „Central and Eastern European Greenways” (CEG) inicjatywą realizowaną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Stowarzyszenia "Environmental Partnership for Sustainable Development" (EPSD), którego członkami – założycielami są fundacje działające w Polsce (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska), Republice Czeskiej (Nadace Partnerství), na Słowacji (Nadácia Ekopolis), Węgrzech (Ökotárs Alapítvány), w Rumunii (Fundatia pentru Parteneriat) i Bułgarii. W 2005 r. do Programu CEG dołączyła Białoruś, reprezentowana przez Organizację Społeczną "Agro i Ekoturytyka".

Głównymi celami Programu CEG są:
  • Inspirowanie, rozwijanie i wspieranie projektów zielonych szlaków – greenways, które łączą ochronę dziedzictwa kulturowego z poprawą stanu środowiska naturalnego, pobudzają zrównoważony rozwój i przyczyniają się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i w miastach;
  • Budowanie współpracy i partnerstwa organizacji sektora pozarządowego, publicznego, biznesu oraz instytucji rządowych na rzecz wspierania organizacyjnego, merytorycznego i finansowego projektów i inicjatyw, które dzielą filozofię Greenways.


Wszystkie szlaki należące do sieci CEG organizowane są zgodnie ze wspólnymi założeniami i kryteriami.

Zobacz: Deklarację z Sopron określającą cele Programu CEG.


Galeria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne