Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1410159

BURSZTYNOWY SZLAK


Węgry, Słowacja, Polska
Budapeszt-Kraków-Warszawa (opis odcinka polskiego)

Prezentacja szlaku

Bursztynowy Szlak Greenways jest szlakiem międzynarodowym, prowadzącym przez Polskę, Słowację i Węgry śladami starożytnego szlaku, którym transportowano bursztyn znad Morza Bałtyckiego nad Adriatyk. Pierwsi trasę tą przebyli Celtowie, ale rozkwit szlaku miał miejsce w czasach Cesarstwa Rzymskiego.

Dzisiaj, podróżując Bursztynowym Szlakiem można podziwiać znane historyczne miasta i wiele obiektów znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (m.in. Budapeszt, Banska Stiavnica, Kraków) oraz malownicze tereny wiejskie o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych. Szlak zaczyna się na Węgrzech, prowadząc przez doliny Dunaju i rzeki Ipel, gdzie na uwagę zasługują zabytkowe miasta Szentendre, Vac i Nagymaros. Dalej, trasa prowadzi przez zróżnicowany krajobraz na pograniczu węgiersko-słowackim, z tradycyjnym budownictwem z cegły i charakterystycznymi, wielkimi bramami strzegącymi kolorowych, obrośnietych winoroślą domków. Wreszcie, szlak dociera do tradycyjnych wsie karpackich o drewnianej zabudowie, jak Podbiel, Kvacany, Zubrzyca Wielka, Lanckorona na terenach północnej Słowacji i w południowej Polsce. Bursztynowy Szlak łączy ludzi i miejsca o bogatych i różnorodnych tradycjach kulturowych, rękodzielniczych i kulinarnych.

Główne atrakcje turystyczne i ważniejsze miejscowości wzdłuż szlaku (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe)

Ważniejsze miejscowości wzdłuż szlaku:

Szlak do Krakowa prowadzi głównie przez małe miasta i wsie, takie jak Lipnica Wielka, Zawoja, Stryszawa, Zembrzyce, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Wola Radziszowska, Radziszów, Skawina, Tyniec, Kraków, Kraków-Nowa Huta, Niepołomice. Podróż szlakiem można zacząć w każdej z miejscowości na trasie, która ma połączenia komunikacji publicznej.

Przejście graniczne ze Słowacją: Lipnica Wielka – Bobrov.

Atrakcje turystyczne:

1. Lipnica Wielka (przejście graniczne ze Słowacją) – odcinek do Krakowa - oznakowany

Okolice Babiej Góry

 • Orawa: Ekomuzeum w Zubrzycy Górnej;
 • Babiogórski Park Narodowy i Rezerwat Biosfery UNESCO;
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Zawoi-Przysłopiu (Szkoła Edukacji Środowiskowej na Bursztynowym Szlaku);
 • "Babiogórski sklepik" - sklep z produktami lokalnymi z regionu Babiej Góry w Stryszawie;
 • Warsztaty Twórcze, w których wyrabia się tradycyjne drewniane zabawki w Stryszawie;
 • zabytkowa “Karczma Rzym” w Suchej Beskidzkiej;
 • Zamek Suski - renesansowy pałac otoczony zabytkowym parkiem w Suchej Beskidzkiej.

Stryszów –

 • dwór w Stryszowie – oddział Muzeum zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie;
 • Ekomuzeum w Stryszowie z licznymi przydrożnymi kapliczkami .

Lanckorona -

 • Ekomuzeum "Lanckorona";
 • wspaniałe zabytki architektury drewnianej wokół średniowiecznego rynku w Lanckoronie;
 • galeria i sklep produktów lokalnych z Bursztynowego Szlaku.

Kalwaria Zebrzydowska –

 • Klasztor bernardynów otoczony zabytkowym parkiem, w którym znajdują się 42 kaplice (Ścieżki Kalwarii) – wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Tyniec -

 • Założona w 1044 r. podkrakowska wieś z zabytkowym opactwem benedyktynów, malowniczo położonym nad Wisłą.

Kraków – miasto polskich królów, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Przez stulecia Kraków był stolicą kraju i siedzibą polskich królów. W czasach swojej największej świetności, miasto przyciągało uczonych i artystów z różnych stron świata. Krakowskie zabytki stanowią odzwierciedlenie roli, jaką miasto odgrywało w kształtowaniu kultury Polski i Europy. Najciekawsze obiekty to m.in.:

 • największy średniowieczny rynek w Europie;
 • renesansowy zamek królewski na Wawelu;
 • gotycka Bazylika Mariacka;
 • Sukiennice;
 • Kazimierz – historyczna dzielnica żydowska;
 • Nowa Huta – dzielnica wybudowana po II Wojnie Światowej w oparciu o założenia koncepcji miasta – ogrodu w ramach socjalistycznego eksperymentu urbanistycznego, ze szlakiem rowerowym Nowa Huta – Dłubnia Greenway.

2. Odcinek Kraków – Warszawa – nieoznakowany, w trakcie przygotowania

Okolice Bałtowa -

a) zabytkowy młyn w Bałtowie;

b) ośrodek jeździecki w Bałtowie

c) Park Jurajski w Bałtowie;

d) Szlak Żółwia i Dinozaura (trasa lokalna, odchodząca od szlaku Bursztynowego).

Puszcza Kozienicka i park krajobrazowy

a) skansen dziedzictwa technicznego – kolejka wąskotorowa w Pionkach;

b) sieć lokalnych szlaków w Puszczy Kozienickiej;

c) Zielonka koło Warszawy – sieć lokalnych tras rowerowych;

Ogólna charakterystyka szlaku

Lipnica Wielka (przejście graniczne ze Słowacją) – odcinek do Krakowa – oznakowany

- Długość 139,6 km

- Nawierzchnia:

drogi o dużym natężeniu ruchu samochodowego: 1,1 km koło Izdebnika

drogi o średnim natężeniu ruchu: 27,1 km głównie w okolicach Zawoi

drogi lokalne, o niskim natężeniu ruchu: 54,4 km

ścieżka rowerowa bez dostępu dla ruchu samochodowego w Krakowie: 27,4 km

drogi leśne: Rajsztak 7,8 km i 2,0 km na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego

- Procentowy udział dróg polnych i leśnych, dróg wyłączonych z ruchu samochodowego, dróg samochodowych o niskim / średnim / wysokim natężeniu ruchu – oś główna szlaku i trasy dodatkowe:

główna oś szlaku:

 • (17%) ścieżki rowerowe bez dostępu dla ruchu samochodowego – w Krakowie
 • (20 %) – utwardzone drogi leśne
 • (2 %) – nieutwardzone drogi leśne
 • (45%) – drogi lokalne, o niskim natężeniu ruchu
 • (16%) – drogi o średnim natężeniu ruchu

- Główni użytkownicy:

Oś główna: rowerzyści plus turystyka piesza i rolki w Krakowie

Trasy lokalne: rowery górskie, turystyka piesza, narty biegowe, powozy konne

Trasy lokalne:

 • Okolice Babiej Góry: „Szlakiem przydrożnych kapliczek“ (20 km), „Ścieżki dydaktyczne Karola Wojtyły“, „ Ścieżki dydaktyczne kardynała Stefana Wyszyńskiego“ „Szlak buków i skał“, trasa edukacyjno-przyrodnicza w Zawoi-Przysłopiu, loklane ścieżki w Zawoi i inne.
 • Stryszów: sieć bursztynowych ścieżek rowerowych.
 • Lanckorona: sieć bursztynowych ścieżek rowerowych w gminie Lanckorona, ścieżki spacerowe na Górze Lanckorońskiej, trasy narciarstwa biegowego, trasy dla powozów konnych na terenie gminy Lanckorona.
 • Kraków: ścieżka rowerowa z Tyńca wzdłuż rzeki Wisły Tyniec , ścieżka rowerowa Nowa Huta-Dłubnia Greenway w Nowej Hucie.
 • Świętokrzyskie: „Szlak Żółwia i Dinozaura“ w Bałtowie.
 • Pionki koło Warszawy: trasa loklana – kolejka wąskotorowa, zarządzana przez Grupę Partnerską „Lokomotywa“.
 • Szlak Bursztynowy prowadzi w okolice Warszawy łącząc się z siecią ścieżek rowerowych (350 km) w Puszczy Kozienickiej, Dolinie Radomki, Janowcu, Bałtowie, Iłży, Otwocku i Pińczowie.

- Dostępność innych środków transportu (możliwość poruszania się po szlaku lub dojazdu do niego środkami komunikacji publicznej):

Stacja kolejowa, położona najbliżej granicy ze Słowacją znajduje się w Stryszawie (53,9 km)

- Dostępne mapy i przewodniki

 • Mapy: Szlak Bursztynowy z Lipnicy Wielkiej do Krakowa (Wydawnictwo Compass) w języku polskim i angielskim;
 • Wokół Babiej Góry (Wydawnictwo Compass) w języku polskim, można zamówić na www.compass.krakow.pl
 • Przewodniki o Lanckoronie, Zawoi-Przysłopiu, Nowej Hucie i Kazimierzu w Krakowie zostały wydane przez wydawnictwo Bezdroża i można je zamówić na www.bezdroza.com
 • Mapa lokalnej trasy w Bałtowie: Szlak Żółwia i Dinozaura

Kontakt z organizacją zarządzającą szlakiem

 • Nina Gałuszka, koordynator Szlaku Bursztynowego

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Bracka 6/6 , 31-005 Kraków,

Tel: +48 12 430 24 43 fax: +48 12 429 47 25,

e-mail: greenways@epce.org.pl, www.szlakbursztynowy.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim

Galeria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne