Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1744308

SZLAK ODRY


Polska

Prezentacja szlaku

Szlak Odry to ponad siedmiuset kilometrowa sieć ścieżek rowerowych, szlaków wodnych, tras pieszych i edukacyjnych, prowadzących przez najbardziej malownicze zakątki doliny Środkowej Odry. Główną oś szlaku tworzy tzw. Rowerowy Szlak Odry, oznakowany i biegnący po obu stronach rzeki od Oławy, przez Wrocław, aż do Kostrzynia. Największymi atutami szlaku są liczne starorzecza, łąki zalewowe (Łęgi Odrzańskie – obszar proponowany do programu Natura 2000), atrakcje turystyczne ukazujące historię tych terenów oraz malownicze krajobrazy. Uruchomienie szlaku zainspirowało mieszkańców do podjęcia działań związanych z ekoturystyką, edukacją ekologiczną, społeczną ochroną przyrody, lokalnymi produktami i dziedzictwem kulturowym (ekomuzea).

Szlak stanowi przykład, w jaki sposób inicjatywa typu “greenway” może pomóc w wykorzystaniu korzyści wynikających z programu Natura 2000 zarówno dla środowiska naturalnego, jak też dla rozwoju społeczności lokalnych. Trasa łączy ze sobą kilka ważnych obszarów chronionych i rezerwatów – między innymi Park Narodowy Ujścia Warty, Krzesiński Park Krajobrazowy, Grądy Odrzańskie (obszar proponowany do programu Natura 2000).

Głównym celem Szlaku Odry jest ukazanie turystom specyfiki przyrody obszarów nadrzecznych oraz mozaiki kulturowej wzdłuż Odry - rzeki granicznej. Aby zrealizować to ambitne zadanie, wzdłuż osi głównej szlaku powstają liczne atrakcje turystyczne, jak np.:

  • 16 ścieżek edukacyjnych, prezentujących bogate zasoby przyrodnicze Doliny Odry – starorzecza, łąki zalewowe, ujścia rzek, lasy łęgowe, naturalne siedlika cennych gatunków ptaków (jak łabędź krzykiliwy, ruda i czarna kania, trzmielojad, żuraw, orzeł bielki itd.), Muzeum Łąki w Owczarach, Muzeum Bociana Białego w Kłopocie;
  • ekomuzea prezentujące historię osadnictwa i rozwoju kultury w Dolinie Odry na przestrzeni wieków:

- czasy starożytne - Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach,

- wczesne średniowiecze – Ekomuzeum Osady Dziadoszan w Wietszycach,

- średniowiecze i barok – Ekomuzeum Cysterskie w Lubiążu i Ekomuzeum Średzkie w Środzie Śląskiej.

Wzdłuż trasy rowerowej, co kilkanaście kilometrów znajdują się tablice informacyjne i mapy pokazujące najciekawsze atrakcje turystyczne w okolicy, są również miejsca, w których można odpocząć. Przy trasie zlokalizowano też pola namiotowe.

Wzdłuż szlaku wodnego zlokalizowane są niewielkie przystanie, z miejscami na piknik oraz na rozbicie namiotu.

Główne atrakcje turystyczne i ważniejsze miejscowości wzdłuż szlaku (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe)

Wrocław – zabytkowa zabudowa Wrocławia, rynek Starego Miasta wraz z zabytkowym Ratuszem, historyczna wyspa Ostrów Tumski, Panorama Racławicka.

Środa Śląska – Skarb Średzki (Średzkie Ekomuzeum)

Lubiąż – cysterski kompleks pałacowo – klasztorny, jeden z największych w Europie, Lasy Św. Jadwigi z źródłami wód mineralnych o właściwościach leczniczych (Ekomuzeum Cysterskie)

Tarchalice – pozostałości po starożytnych dymarkach (Żelazna Wieś Tarchalice)

Ścinawa – zabytkowy most na Odrze

Chobienia – pałac renesansowy

Nowa Sól – najstarszy most zwodzony na rzece Odrze

Kłopot – Muzeum Bociana Białego

Owczary – Muzeum Łąki

Kostrzyń – Park Narodowy Ujścia Warty

Najważniejsze imprezy kulturalne wzdłuż szlaku:

  • targi i wystawa kwiatów „Korso kwiatowe“ w Lubiążu – maj
  • spływ kajakarski po Odrze „Flis Odrzański“ – czerwiec/lipiec
  • Piknik Cysterski w Lubiążu - sierpień
  • Piknik Archeologiczny „Żelazna WieśTarchalice“ - wrzesień
  • Święto Patisona w Ścinawie – wrzesień

Święto Wina w Mieście Skarbów w Środzie Śląskiej – wrzesień

Ogólna charakterystyka szlaku

Geograficzny przebieg szlaku (główne miejscowości, początek i koniec szlaku)

Trasa rowerowa prowadzi po obydwu stronach rzeki Odry, łącząc następujące miasta:

Oława - Wrocław – Brzeg Dolny- Lubiąż – Ścinawa – Chobienia – Głogów – Bytom Odrzański – Nowa Sól – Cigacice – Krosno Odrzańskie – Słubice/Frankfurt – Kostrzyń

W 2007r. szlak zostanie oznakowany po polskiej stronie rzeki Odry od miejscowości Chałupki do Szczecina.

Długość 672 km

Nawierzchnia

drogi leśne / polne – 25 %

wały przeciwpowodziowe – 50 %

drogi asfaltowe o niskim natężeniu ruchu – 25 %

Główni użytkownicy – rowerzyści, piesi (turystyka przyrodnicza), kajakarze

Dostępność innych środków transportu (możliwość poruszania się po szlaku lub dojazdu do niego środkami komunikacji publicznej) Najdogodniejsze są połączenia autobusowe i kolejowe z Wrocławia. W 2007r. informacje na temat połączeń komunikacji publicznej będą dostępne na www.szlakodry.pl.

Dostępne mapy i przewodniki

Mapy:

  • Dolina Środkowej Odry i Szlak Odry – mapa poglądowa – język polski i niemiecki
  • Dolina Środkowej Odry i Szlak Odry – mapa turystyczna – język polski
  • Szlakiem Odry po Krainie Łęgów Odrzańskich – mapa turystyczna – język polski

Kontakt

Rafał Plezia (Koordynator Szlaku Odry)

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja“, ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica, Polska,

tel. +48 76 86 294 30, e-mail: zielonaakcja@wp.pl lub rafalplezia@op.pl

ww.szlakodry.pl, www.partnerstwoodry.pl, www.ekomuzea.eko.org.pl

Kontakt w języku angielskim za pośrednictwem e-maila
Galeria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne