Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1600829

SZLAK WÓD MINERALNYCH

Rumunia

 

Prezentacja szlaku

Szlak Wód Mineralnych otwarto w 2004r. Jest on stale rozbudowywany. Obecnie szlak prowadzi przez tereny dorzecza rzeki Ciuc w sercu Wschodnich Karpat, łącząc miejscowości, w których występują źródła wód mineralnych. W regionie znajduje się ponad 2000 takich źródeł. Oś główna szlaku rozciąga się między miastem Miercurea-Ciuc a miejscowością uzdrowiskową Tusnad Bai. Szlak jest oznakowany i prowadzi przez tereny wiejskie wzdłuż rzeki Olt. Oś główna szlaku łączy się z kilkoma szlakami lokalnymi.

W związku z uruchomieniem szlaku, udało się zrekonstruować sześć źródeł mineralnych. W prace te oprócz architektów krajobrazu zaangażowali się przedstawiciele lokalnych społeczności. Do ich wykonania, używano lokalnie dostępnych materiałów.

Szlak umożliwia turystom poznanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrody obszarów chronionych znajdujących się na tych terenach.

Główne atrakcje turystyczne i ważniejsze miejscowości wzdłuż szlaku (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe)

  • Miercurea – Ciuc:

- Dwa uzdrowiska z basenami krytymi i na otwartym powietrzu, wykorzystującymi wody mineralne,

- Zamek Miko pochodzący z XVw.,

- Galeria sztuki Nagy Imre,

- Kościół franciszkanów, wzniesiony w latach 1802-1877, w którym znajduje się jedna z największych drewnianych figur Marii,

  • Sancraieni:

- Uzdrowisko Borsaros z basenami i terenem rekreacyjnym,

- Obszar chroniony z roślinnością polodowcową;

  • Tusnad Sat:

- Muzeum Wody Mineralnej,

- Uzdrowisko Nyires i obszary chronione;

  • Cozmeni:

- Uzdrowisko Soszek z basenami wykorzystującymi wody mineralne i kąpielami w solance,

- Gotycki kościół;

  • Lazaresti:

- Uzdrowisko Nyir,

- Ponad 50 źródeł wód mineralnych (tereny o największej liczbie źródeł na tym obszarze);

  • Tusnad Bai:

- uzdrowisko,

- Jastrzębia Skała – obszar chroniony;

- Jezioro Świetej Anny – jedyne w Europie Środkowej jezioro w starym kraterze wulkanicznym,

- Torofwisko Mohos - obszar chroniony z reliktami epoki lodowcowej.

Ogólna charakterystyka szlaku

Szlak Wód Mineralnych prowadzi z miasta Miercurea Ciuc do miejscowosci Tusnad Bai. Trasa zaczyna się w północnej części Miercurea Ciuc, przy moście na rzece Olt. Szlak kończy się w Tusnad, przy Muzeum Wody Mineralnej.

Geograficzny przebieg szlaku (główne miejscowości, początek i koniec szlaku)

- Długość: oś główna szlaku ma 26 km długości, łącza się znią dodatkowe szlaki loklane o długości od 12 do 40 km;

- Nawierzchnia: nieutwardzone drogi polne

- Procentowy udział dróg polnych i leśnych, dróg wyłączonych z ruchu samochodowego, dróg samochodowych o niskim / średnim / wysokim natężeniu ruchu – oś główna szlaku i trasy dodatkowe: procent dróg polnych i leśnych 80% /drogi wyłączone z ruchu samochodowego 10%

- Główni użytkownicy: rowerzyści.

- Dostępność innych środków transportu (możliwość poruszania się po szlaku lub dojazdu do niego środkami komunikacji publicznej): Miejscowości zlokalizowane wzdłuż osi głównej szlaku mają również połączenia kolejowe i autobusowe.

- Przydatne strony www: www.cfr.ro, http://www.tusnadfurdo.ro/en/
http://www.geocities.com/csikszentimre/hu/meniu.html
http://www.csikszentkiraly.ro/
http://www.budosfurdo.ro/
http://www.balvanyos.proturism.ro/szentanna.html
http://www.erdelyiturizmus.hu/

 

Dostępne mapy i przewodniki

Przewodnik po szlaku z informacjami na temat loklanego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (dostepny w jezyku węgierskim).

Kontakt z organizacją zarządzającą szlakiem

  • Rumuńska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Fundatia pentru Parteneriat)

Kontakt w języku węgierskim, rumuńskim, angielskim

str. Harghita nr.7/A/6, 530151 Miercurea Ciuc, Rumunia

tel: +40 266 310678

office@fpc.topnet.ro www.borvizut.ro, www.greenways.ro

  • Stowarzyszenie Przyrodniczo-Turystyczne Okręgu Csik

Kontakt w języku węgierskim, rumuńskim, angielskim.

str. Inimii nr. 3/14, Miercurea Ciuc, Rumunia

cstte@nextra.roGaleria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne