Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1600858

Kontakt i partnerzy

Koordynator Krajowy - Białoruś:

Organizacja Społeczna „Agro i Ekoturystyka”

Общественное Объединение «Агро- и Экотуризм»

220012, Беларусь, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича 6

Waleria Klicunowa – Prezydent Organizacji

Elena Wietrowa – Specjalista ds. Greenways (e-mail: lena.vetrova@gmail.ru)

tеl.: (+375 17) 251 00 76; (+375 17) 252 27 81

e-mail: info@ruralbelarus.by

www: www.ruralbelarus.by

 

LOKALNI KOORDYNATORZY GREENWAYS NA BIAŁORUSI:

 

  • SZLAK „W KRAINIE ŻÓŁTYCH LILII WODNYCH I SIWYCH KAMIENI”

Olga Machanenko (Маханенко Ольга)

Koordynatorka Szlaku – właścicielka gospodarstwa agoturystycznego „Prijeziornaja” «Приозерная»

Витебская обл., Лепельский р-н, д. Старый Лепель

tеl. 8-02132-4-17-73, kom. 8-0295-97 00 36

e-mail: lepel2000@yandex.ru

 

  • SZLAK „BŁĘKITNY NASZYJNIK ROSSONÓW”

Ała Choreń (Хорень Алла Николаевна)

Koordynatorka Szlaku – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Choreń” «Хорень»

tel. 8 – 02159-243-43

Aleksander Krol (Кролл Александр Владимирович)

Koordynator Szlaku – właściciel gospodarstwa agroturystycznego „Krolowa Chata” «Кролова Хата»

tel. 8- 02159-257-10

e-mail” krolova_hata@mail.ru

 

  • SZLAK „IGUMEŃSKIE KONNE ŚCIEŻKI”

Natalia Szilina (Шилина Наталья Валентиновна)

Koordynatorka Szlaku – właścicielka gospodarstwa „Konny folwark’ «Конный фольварк»

Минская обл., Червенский р-н, г.п. Смиловичи, Ул. Октябрьская, 13,

tel. (01714) 53115, (0293) 333075

e-mail: schilina@mail.ru

 

  • SZLAK NIEMEŃSKI

Jurij Ogarko (Юрий Огарко)

Koordynator Szlaku – właściciel gospodarstwa agroturystycznego «Докудово»

Гродненская обл., Лидский р-н, Д. Докудово, д. 14

tel. 8 – 015-61-78-2-40

 

Koordynator Krajowy - Polska:

Program Zielone Szlaki Greenways w Polsce
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
31-005 Kraków, ul. Bracka 6/6
Dominika Zaręba, Krajowy Koordynator Greenways
tel.: (+48 12) 422 50 88, 430 24 43, 430 24 66

fax: (+48 12) 429 47 25

e-mail: biuro@epce.org.pl

www: www.greenways.pl, www.epce.org.pl

 

Program Greenways w Europie Środkowo-Wschodniej:

Central & Eastern European Greenways Program

Environmental Partnership for Sustainable Development

Údolní 33, 602 00 Brno, Republika Czeska
tel.: +420 515 903 111; fax: + 420 515 903 110

e-mail: david.murphy@ecn.cz

daniel.mourek@ecn.cz

www: www.environmentalpartnership.orgGaleria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne