Produkcja


Page views since 2007-01-01: 1600841

SZLAK DZIEDZICTWA RODZINY LIECHTENSTEIN

Republika Czeska, Austria

 

Prezentacja szlaku

Transgraniczny Szlak Dziedzictwa Rodziny Liechtenstein łączy miejscowości w Czechach i Austrii. Oś główna szlaku ma 85 km długości. Łączy się z nią 5 tras lokalnych o łącznej długości 100 km. Szlak jest jedną z tras tematycznych łączących się z Greenway Praga – Wiedeń, najstarszym I najczęściej odwiedzanym Zielonym Szlaku w ramach sieci Zielonych Szlaków Europy Środkowej - Central European Greenway (CEG).

Przez stulecia ród Liechtenstein oddziaływała na krajobraz terenów łączących dwa pałace należące do rodziny – w Lednicach i w Valticach, które łączy aleja drzew. Pałac w Lednicach słynie ze wspaniałego parku i budowli takich jak zabytkowa ujeżdżalnia, minaret w stylu mauretańskim zaprojketowany przez architekta Josefa Hardtmutha oraz cieplarni wzorowanej na angielskich ogrodach zimowych.

Kompleks pałacowo-ogrodowy Lednice-Valtice pochodzi z epoki romantyzmu XIX w. Kilka z istniejących tam budowli powstało pod wpływem stylu ogrodu angielskiego. Są to między innymi: świątynia Apolla, świątynia Trzech Gracji i budynek na dawnym przejściu granicznym między Czechami i Austrią. W 1996r. kompleks Lednice-Valtice został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.

Szlak Dziedzictwa Rodziny Liechtenstein wykorzystuje założenia zielonych szlaków – greenways. Turyści mogą zwiedzać okolice Lednic i Valtic pieszo lub na rowerze, dzięki licznym trasom biegnącym przez tereny leśne, łąki, wzdłuż jezior i stawów, po drodze odkrywając romantyczne budowle, jak Łuk Tryumfalny, Kolumnada i Minaret. Pałacowe ogrody i parki słyną z kolekcji egzotycznych roślin, w tym z największej kolekcji roślin północnoamerykańskich poza tym kontynentem. Stawy stanowią doskonałe siedlisko dla rzadkich gatunków ptaków i zostały wskazane jako obszar chroniony w ramach programu Natura 2000.

Koncepcja szlaku zrodziła się w Austrii, gdzie w 2001r. stowarzyszenie gmin i przedsiębiorców pod nazwą Weinviertler Dreilandereck oznakowało część trasy. Projektem zainteresowała się Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Nadace Partnerstvi), która wraz z 9 gminami czeskimi oznakowała szlak po czeskiej stronie granicy w 2003r. Na wszystkich znakach po obu stronach granicy znajduje się herb rodziny Liechtestein.

Projekt jest realizowany przez Czeską Fundację Partnerstwo dla Środowiska wraz z gminami czeskimi i stowarzyszeniem Weinviertel Dreilanedereck w Austrii. Działania finansowane są z funduszy publicznych, źródeł unijnych i prywatnych inwestycji.

 

Główne atrakcje turystyczne i ważniejsze miejscowości wzdłuż szlaku (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe)

Kompleks Lednice -Valtice wpisany na Listę Dziedzictwa UNESCO – zabytkowe pałace, ogrody i parki, sztuczne ruiny zamku, minaret, jeziora i stawy;

Lednice – pałac i park, wycieczki łódka po rzece Dyje;

Valtice – pałac i Czeskie Centrum Wina, Muzeum Rolnictwa, winnice;

Wilfersdorf – pałac rodziny Liechtenstein;

Poysdorf – austriacka stolica wina, liczne winnice, rynek , na którym można kupić produkty lokalnych rolników.

Główne imprezy kulturalne wzdłuż szlaku:

Lato na Zielonym Szlaku

 

Ogólna charakterystyka szlaku

- Geograficzny przebieg szlaku (główne miejscowości, początek i koniec szlaku)

Břeclav – najlepsze połączenia kolejowe z Pragi i Wiednia, kolejowe przejście graniczne z Austrią i Słowacją, Valtice – połączenia kolejowe, Hohenau - połączenia kolejowe, kolejowe przejście graniczne Austria – Czechy.

- Długość: 85 km (1 oś główna szlaku) + 100 km (5 tras lokalnych).

- Nawierzchnia: ścieżki rowerowe/drogi leśne/drogi wyłączone z ruchu samochodowego/drogi lokalne o niskim natężeniu ruchu:

25% - asfaltowe ścieżki rowerowe

15% – drogi leśne i wyłączone z ruchu samochodowego o utwardzonej nawierzchni

35 % – nieutwardzone drogi leśne i wyłączone z ruchu samochodowego

20 % – drogi lokalne o niskim natężeniu ruchu

5 % – drogi o średnim natężeniu ruchu

Oznakowanie: Szlak jest oznakowany na żółto, znaki zawierają również herb rodziny Liechtenstein. Oznakowanie jest jednakowe w Czechach i w Austrii. Aby ułatwić orientację w terenie, wzdłuż trasy rozmieszczono tablice informacyjne i mapy.

Tablice informacyjne: 20

Miejsca odpoczynku : 10

Główni użytkownicy: rowerzyści, turystyka piesza, turystyka wodna;

Atrakcje: pałac w Lednicach, pałac w Valticach, inne zabytki dotyczące rodu Liechtenstein, Muzeum Rolnictwa w Valticach, przejażdżki łódką, zwiedzanie winnic, itd.

Usługi turystyczne dostosowane do potrzeb rowerzystów

Dostępne mapy i przewodniki

Szlak Dziedzictwa Rodziny Liechtensteinmapa w języku czeskim i niemieckim, wydana w grudniu 2003, dostępna bezpłatnie.

LVA – mapa czeskiego odcinak szlaku, dostępna bezpłatnie.

Kontakt z organizacją zarządzającą szlakiem

  • Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Nadace Partnerstvi)

Lubos Kala, Koordynator Szlaku Rodziny Liechtenstein

Panska 7, 602 00 Brno, Republika Czeska

Tel.: +420 542422776, Fax: +420 542422777, E-mail: lubos.kala@ecn.cz

  • Weinviertel Dreilanedereck Association

Liechtensteinstr. 1, 2170 Poysdorf, Austria

Tel.: +43 2552 20444, Fax: +43 2552 20445, E-mail: office@wde.at

Web-page: www.radviertel.at , www.wde.at , www.prahawien.greenways.info

Kontakt w języku angielskim poprzez e-mail:

lubos.kala@ecn.cz, office@wde.at


Galeria


Sieć Greenways na BiałorusiDG-Environment
Zdjęcia, teksty: Dominika Zaręba, Valeria Klitsounova, Elena Vetrova, Tsimur Kroll | Rysunki: Iwona-Siwek Front
Projekt "Zielone Szlaki Greenways dla Białorusi" realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Organizacją Społeczna "Agro i Ekoturystyka", został sfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006
Strona stworzona przez: strony internetowe, prezentacje multimedialne